Zajišťujeme montáž nových hromosvodů a hromosvodových soustav.

Provádíme pravidelné revize hromosvodů a hromosvodových soustav.

Zajišťujeme nejen montáž hromosvodů a revize hromosvodů, ale provádíme také opravy hromosvodů.

Školení souboru norem ČSN EN 62305Hromosvody podle nových právních předpisů.

Montáže telekomunikačních antén (extrémní plochy), reklamních banerů. Speciální práce pro film.

Rizikové kácení stromů, shoz sněhu a výškové práce pomocí horolezecké techniky

Hromosvody Těšínský - Montáže hromosvodů

Naše společnost Hromosvody Těšínský která se specializuje na montáž, opravy a revize hromosvodů byla založena v roce 1990 zkušenými hromosvodáři, kteří měli za sebou již dvacet let praxe z montážemi hromosvodů z předchozího působení.

Nebráníme se jakékoliv rozumné dohodě

pracujeme s materiály FeZn, Cu, AlMgSi. Provádíme i montáž oddálených hromosvodů muničních skladů a jiné speciální práce dle předepsaných požadavků.

Poskytujeme kompletní servis na hromosvody

od vypracování projektové dokumentace, dodání materiálu, provedení montáže, až po vyhotovení revizní zprávy která je v ceně. Zdarma Vám připravíme cenový rozpočet na naše hromosvody a jejich montáž. Doprava po ČR zdarma.

Ukázky realizací

Hromosvodové soustavy

Části hromosvodu

Každý hromosvod má tři hlavní části – jímací zařízení (jímač), svod a uzemnění.

JÍMAČ

Jímače mohou být provedeny v podobě jímací tyče, jímacího vedení nebo mřížového jímače. Tyto jímače označujeme jako strojené. Jako jímače mohou být využity též i vhodné vodivé konstrukční prvky objektu, např. plechová krytina. Ty pak označujeme jako náhodné jímače.

SVOD

Svod spojuje jímací soustavu s uzemněním (zemniči). Svody mohou být strojené, vodiči vedenými na povrchu objektu či v omítce, nebo náhodné (využití stávajících prvků konstrukce objektu – ocelových sloupů, výztuže atd.)

UZEMNĚNÍ

Uzemnění může být provedeno zemnícími tyčemi, deskami, dráty, či pásky, uloženo v zemi, nebo v základovém betonu. Svodové vodiče jsou se zemniči spojeny rozpojitelnými šroubovacími svorkami.