Aktivní hromosvody
Úvod / Aktivní hromosvody
Aktivní hromosvod INDELEC Soustava s aktivním jímačem Hromosvody Těšínský

Jak funguje aktivní hromosvod

Není Vám znám princip aktivního hromosvodu? Aktivní hromosvod funguje na principu nabíjení kondenzátoru a násobiče napětí.

Pomocí napájecího zařízení vysílá do okolí vysokonapěťový signál s určitou frekvencí, amplitudou a s opačnou polaritou, než je polarita mraku. Tím "nabízí" vzestupnou cestu k sestupné dráze úderu blesku. Jedá se zde o tzv. urychlené vyvolání vstřícného výboje. Aktivní hromosvod získává energii pro vytvoření vysokonapěťových signálů z elektromagnetického pole, které se při bouřkách vytváří automaticky.

Aktivní hromosvody se často montují na největší a nejdražší objekty a stavby, kde je množsví drahé elektroniky, ale i na stavby pojímající velké množství osob jako jsou stadióny, plavecké bazény, a sportoviště. Aktivní hromosvody jsou minimálně stejně účinné jako hromosvody klasické, v mnoha případech dokonce účinnější a v některých případech se kombinují oba systémy - hromosvody klasické a hromosvody aktivní.

Možnost používání aktivních hromosvodů v ČR

Podle platných norem je možné aktivní hromosvody (tzv. jímače E.S.E.) bez problémů instalovat na jakékoliv stavební objekty. Je tedy na vůli investorů stavebních objektů, zda zvolí hromosvod klasický či hromosvod aktivní.

Jak objednat montáž aktivního hromosvodu

Než se do instalace aktivního hromosvodu pustíte, doporučujeme nás kontaktovat a celou instalaci hromosvodu prokonzultovat. Ne vždy je aktivní hromosvod optimální řešení.

Zda li máte nějaké dotazy, můžete nás kontaktovat denně telefonicky nebo zaslat email. Kontaktujte nás zde

Rozdíly pro zákazníka mezi ČSN 34 1390 a ČSN EN 62 305

Nová evropská norma ČSN EN 62 305 platí pro nově instalované hromosvody od 1.12.2006. Od 1.12.2006 do 1.2.2009 bylo ustanoveno přechodné období, během kterého šlo za určitých podmínek instalovat hromosvody i dle staré normy ČSN 34 1390. ČSN 34 1390: Svod na každých 30 m obvodu střechy; Maximální zemní odpor do 15 Ohmů; Revize každých 5 let. ČSN EN 62 305: Svod na každých 15 m obvodu střechy; Maximální zemní odpor do 10 Ohmů; Revize každé 4 roky.